Upcoming Matches

RELIANCE G1 UNDER 25 TOURNAMENT 2021-22

 • 16 Oct, 2021 - 20 Oct, 2021
  GUJARAT UNDER25 G1 2021-22 v/s SAURASHTRA G1 UNDER25 2021-22 Anand
 • 16 Oct, 2021 - 20 Oct, 2021
  SAURASHTRA G1 UNDER25 2021-22 v/s BARODA UNDER25 G1 2021-22 Anand

SENIOR WOMENS ONE DAY TOURNAMENT 2021-22

 • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
  SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s UTTAR PRADESH SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
 • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
  SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s PONDICHERRY SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
 • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
  SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s KARNATAKA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
 • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
  SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s CHHATTISGARH SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
 • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
  SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s BARODA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2021-22

 • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
  HYDERABAD T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
 • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
  UTTARPRADESH T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
 • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
  UTTARAKHAND T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
 • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
  SAURASHTRA T20 2021-22 v/s CHANDIGARH T20 2021-22 FARIDABAD
 • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
  SAURASHTRA T20 2021-22 v/s DELHI T20 2021-22 FARIDABAD

MEN'S U25 ONE DAY 2021-22

 • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
  SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s BARODA U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
 • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
  SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s TAMILNADU U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
 • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
  UTTAR PRADESH U25 ONE DAY 2021-22 v/s SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
 • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
  SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s PONDICHEERY U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
 • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
  SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s CHHATTISGARH U25 ONE DAY 2021-22 Mohali

COOCH BEHAR UNDER19 MULTIDAYS 2021-22

 • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
  DELHI U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
 • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
  SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s CHANDIGARH U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
 • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
  RAJASTHAN U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Rajkot
 • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
  GUJARAT U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
 • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
  KERALA U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda

SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22

 • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
  SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s GOA RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
 • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
  SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
 • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
  SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
 • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
  SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
 • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
  SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s TAMILNADU RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad

COL C K NAYUDU U25 MULTIDAYS 2021-22

 • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
  SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s TRIPURA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
 • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
  DELHI U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
 • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
  SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s RAILWAY U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
 • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
  SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s GUJARAT U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
 • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
  SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s ODISHA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur

SENIOR WOMEN'S T20 2021-22

 • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
  ASSAM SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
 • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
  BENGAL SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
 • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
  HARYANA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
 • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
  SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s PUNJAB SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
 • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
  MUMBAI SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY