Match Details
Match No. : 8
Tournament Name : SENIOR WOMEN'S ONE DAY 2019-20
Event Name : SENIOR WOMEN'S ONE DAY 2019-20
Umpire : K RAGHURAM
Umpire : K RAGHURAM , TONY EMMATTY
Referee : GAURAV VASHISHT
Ground : C K PITHAWALA GROUND
Toss Won By : MADHYA PRADESH WOMENS SENIOR ONE DAY 2019-20
SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S ONE DAY 2019-20 Points: : 0
MADHYA PRADESH WOMENS SENIOR ONE DAY 2019-20 Points: : 4
Winner Team : MADHYA PRADESH WOMENS SENIOR ONE DAY 2019-20